🎆

CHỨC NĂNG MỚI

Here are the articles in this section:
Hệ Thống Lực Chiến
Hệ Thống Nguyên Tố
Điểm Danh Hoạt Động
Hệ Thống Ruud
HUNTER ARENA
PET MUUN AFK
BUFF DMG ICON
Hệ Thống Thú Cưỡi
Nâng Cấp Bang Hội
Hệ Thông Thời Gian Sự Kiện
HỆ THỐNG CHỢ TRỜI
Hệ Thống BUFF Cổ Vũ
Vòng Quay Danh Vọng
Hệ Thống POST ITEM
Auto Reset, Cộng Điểm
Hệ Thống Thời Trang
Hệ Thống Bước Chân
Hệ Thống Linh Hồn
Xóa Dòng Hoàn Hảo
Hệ Thống Item Khóa
Hệ Thống GiftCode
Thương Nhân MOSS
Truyền Nhân Goblin
Hệ Thống Giới Hạn Drop
Hệ Thống Nén Vật Phẩm
Hệ Thống Thông Tin Sự Kiện
Hệ Thống Quân Hàm
Hệ Thống Kinh Mạch
Hệ Thống Thành Tựu
Hệ Thống Bảo Vệ Tài Khoản
Hệ Thống VIP Hoàn Trả
Hệ Thống Tạo Đội,Tìm Đội
Hệ Thống Dung Luyện
Mini Game Bầu Cua Tôm Cá
Hệ Thống Tìm Cửa Hàng Nhanh
Hệ Thống Nhiệm Vụ Mới
Hệ Thống Khuyên Tai (2 slot)
Hệ Thống VIP CHAR
KHẢM ĐÁ ITEM (Stone Upgrade)
Khai Thác Ngọc (Mining Jewels)
Mở Rộng LV 2000+
Minimize Reduce CPU
Tùy Chọn Gia Tộc V3
BẦU CUA TÔM CÁ
AUTO DI CHUYỂN + PARTY V2
AUTO BANK JEWELS + ITEMS V3
BẢNG XẾP HẠNG IN GAME V4
TÍCH LŨY MỐC NẠP (Accumulate card)
THU MUA ITEM V2 + ĐỔI ITEM
UPDATE CỘNG HƯỞNG V2
LÔ TÔ - XỔ SỐ TRONG GAME (LOTTERY IN GAME)
AUTO TỰ ĐÁNH MỞ RỘNG (Auto Train Extra)