🔵WP MONSTER

Nội dung: Người chơi tìm và tiêu diệt WP MONSTER để nhận được WP Coin

  • Tiêu diệt WP MONSER nhận ngẫu nhiễn từ 50 đến 250 WP/con

  • Máu rất yếu, phù hợp cho tất cả mọi người, mọi cấp độ, mang tính chất may mắn nếu bạn tìm thấy

Thời gian : Xuất hiện trong 10 phút, tổng 40 con mỗi đợt

Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên tại Lorencia, Noria, Devias

Last updated