🔴LEO THÁP

Sự kiện LEO THÁP được diễn ra hàng ngày, bạn có thể tham gia bất cứ lúc nào với 1 lần tham gia miễn phí/ ngày, bạn có thể tham gia nhiều lần bằng cách trả thêm phí mua lượt

CHÚ Ý : Chỉ tham gia được khi không có ai bên trong

Tham gia solo hoặc cùng tổ đội để tăng tỷ lệ thành công, làm mọi cách để leo được tháp cao nhất

Lưu ý : Nếu bạn là chủ tổ đội, bạn vào trước thì tất cả thành viên sẽ tự vào theo

Cứ mỗi 5 tháp sẽ xuất hiện BOSS ngẫu nhiên, tiêu diệt để nhận quà quý hiếm

Hoàn thành các mốc leo tháp 5-10-15-20-25-30... Sẽ nhận thêm phần thưởng tương ứng tăng dần (quà thưởng xem chi tiết trong game, phím H)

Ví dụ: Nếu bạn chết ở mốc leo tháp 4 sẽ không nhận được thưởng vì chưa đạt mốc 5 yêu cầu !

Last updated