🟣BOSS GUILD

BOSS GUILD là sự kiện dành riêng cho hội chủ thành chiến thắng CÔNG THÀNH CHIẾN

Sự kiện diễn ra hàng ngày, bấm phím H để xem chi tiết thời gian và phần thưởng

🔴CÔNG THÀNH MINI

Last updated