🔴CÔNG THÀNH MINI

Công Thành Chiến được diễn ra 1 tuần 1 lần, bấm phím H để xem giờ chi tiết sự kiện

Tại sự kiện các bang hội hùng mạnh sẽ tranh đấu với nhau để dành phá tượng, hội nào phá ít nhất 2/3 tượng và giữ vị trí 2/3 cho đến khi hết giờ sẽ dành chiến thắng để là chủ thành và nhận quà cực kỳ lớn

Phần thưởng được phát cho chủ hội

Ngoài ra chủ thành sẽ được quyền tham gia hoạt động BOSS GUILD hàng ngày

🟣BOSS GUILD

Last updated