🟤QUỶ XƯƠNG

Nội dung: Binh đoàn quỷ xương sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

  • Zen hoặc các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

  • Tiêu diệt Qủy Xương nhận 300 MUC

Thời gian : Xuất hiện trong 10 phút

Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Noria

Last updated