🟤PHÙ THỦY TRẮNG

Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

  • Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

  • Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.

  • Tiêu diệt Phù Thủy Trắng nhận 300 MUC

Thời gian : Xuất hiện trong 10 phút

Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria

Last updated