🟣BOSS SELUPAN

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN RAKLION (HATCHERY EVENT) TRONG MU ONLINE

- Sự kiện săn nhện (hay còn gọi la Raklion Hatchery Event) là một sự kiện thử thách đầy thú vị có từ phiên bản Season 6. - Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo sự kiện bắt đầu trong game. Khi sự kiện được thông báo trong game thì bạn cần phải đi đến cổng trước khi bị đóng. - Tọa độ: Map Raklion (175,25). - Số người tham gia tối đa: 10 người. - Phần thưởng: đồ Exl 380 cao cấp (có thể rớt nhiều món).

1 - Cổng vào Raklion (Devias tọa độ 53,83) 2 - Khu vực an toàn 3 - Cổng vào Event Raklion Hatchery 4 - Cổng vào Selupan 5 - Selupan Boss

CÁCH THAM GIA SỰ KIỆN RAKLION TRONG MU ONLINE

Sự kiện bao gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con.

  • Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện.

  • Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan.

Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con

Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện

Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan

Last updated