🔴CHIẾN TRƯỜNG CỔ

Chiến Trường Cổ mỗi ngày bạn có thể tham gia 2 giờ bằng cách mua lượt vào, bấm phím H chọn menu Chiến Trường Cổ để di chuyển đến NPC

Trong Chiến Trường Cổ bạn sẽ nhận được X2 EXP + 10% Drop so với đánh bên ngoài

Đặc biệt: Cứ tiêu diệt đủ 1000 quái sẽ nhận được 1 loại ngọc ngẫu nhiên rơi ra đất

Tại đây có tỷ lệ rơi các nguyên liệu quý như lông vũ, huy hiệu hoàng tộc, đồ exl, thần và các nguyên liệu nâng cấp khác...

Mẹo : Nên tìm những bãi gần nhau, đánh vừa sức để tăng tốc độ tiêu diệt quái, bạn sẽ có cơ hội nhặt được nhiều ngọc hơn

Last updated