🔵BẠCH LONG ĐIỆN

THỜI GIAN VÀ YÊU CẦU THAM GIA SỰ KIỆN BẠCH LONG ĐIỆN (ILLUSION TEMPLE) TRONG MU ONLINE

- Thời gian tham gia sự kiện Bạch Long Điện cùng lúc với thời gian tham gia Quảng Trường Quỷ. - Yêu cầu phải có Bạch Long Hỏa Đồ được kết hợp từ Nước Thánh và Cuộn Giấy Phép. Quá trình kết hợp được thực hiện bằng Ngọc Hỗn Nguyên. - Khi tham gia phải có ít nhất 4 người, nhiều nhất là 10 người. - Trong 24 giờ, mỗi người chỉ có thể tham gia 6 lần. Nếu không đủ người tham gia thì những người đã vào Bạch Long Điện sẽ về Devias và giữ nguyên vé vào.

LUẬT CHƠI CỦA SỰ KIỆN BẠCH LONG ĐIỆN TRONG MU ONLINE

- Những người tham gia sẽ được chia thành 2 phe: Xanh (Meyurin)Vàng (Karn). Nếu số lượng người tham gia là lẻ thì ngẫu nhiên sẽ có một phe lợi thế hơn một người. - Nếu chưa đến giờ tham gia, người chơi sẽ được tập trung tại địa điểm chờ. - Khi đến giờ, mọi người sẽ được chia ngẫu nhiên thành 2 phe và luôn trong trạng thái party.

- Nhiệm vụ của cả 2 phe là phải lấy được Long Châu xuất hiện tại đỉnh trên hoặc dưới của bản đồ và mang nó về bệ thờ của phe mình. Khi hoàn thành nhiệm vụ, phe mình sẽ ghi được một điểm. Thời gian cho sự kiện là 15 phút.

- Khi thực hiện nhiệm vụ, người chơi cần phải hỗ trợ nhau trong việc tiêu diệt phe đối phương cũng như đánh quái vật. Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ được nhận điểm kinh nghiệm và Zen, bình SD hay item.

- Khi tiêu diệt quái vật, người chơi sẽ được nhận 2 điểm tích lũy. Còn khi tiêu diệt người chơi phe đối phương, người chơi sẽ được nhận 5 điểm tích lũy. Điểm này sẽ giúp cho người chơi sử dụng những kỹ năng đặc biệt.

TÊNTÁC DỤNG ĐIỂM TÍCH LŨYSỬ DỤNGTHỜI GIAN

Manashield

Tạo vòng bảo vệ hấp thụ 100% sát thương

5

15 giây

Đóng băng

Làm mất khả năng di chuyển của đối thủ

5

15 giây

Tele

Di chuyển đến vị trí của nhân vật đang giữ Long Châu

10

Giảm phòng thủ

Giảm 50% phòng thủ của đối phương

5

Lưu ý:

  • Các kỹ năng đặc biệt chỉ được sử dụng khi người sử dụng ở vị trí tập trung.

  • Khi bị tiêu diệt, điểm tích lũy sẽ trở về 10 và người chơi sẽ trở về vị trí tập trung.

  • Lựa chọn kỹ năng đặc biệt: Lăn nút giữa chuột.

  • Sử dụng kỹ năng đặc biệt: Shift Click phải chuột.

ĐIỀU KIỆN CHIẾN THẮNG SỰ KIỆN BẠCH LONG ĐIỆN TRONG MU ONLINE

CHIẾN THẮNGNỘI DUNGGIẢI THƯỞNGĐỐI TƯỢNG

Điều kiện 1

Giành được trên 2 điểm trong thời gian được quy định và có điểm cao hơn

Ngọc hỗn nguyên 1/ người chơi

Toàn bộ nhóm chiến thắng

Điều kiện 2

Giành được 7 điểm trước nhất

Ngọc hỗn nguyên 1/ người chơi

Toàn bộ nhóm chiến thắng

Tuy nhiên, nếu may mắn bạn có thể được nhận sói tinh hoàng kim.

Last updated