🟤GIỜ VÀNG X3 EXP

Trong thời gian diễn ra sự kiện (bấm phím H để xem giờ), toàn server X3 EXP trong 30 phút, tất cả các MAP

Last updated