❤️Hệ Thống POST ITEM

Hệ thống POST SELL ITEM tại MU THẦN TỐC hoàn toàn mới, post theo màu vật phẩm, có thể ghi thêm nội dung rao lên toàn server, thuận tiện mua bán, trao đổi

Để đăng post sell item nhanh, bạn giữ Ctrl + chuột phải vào món đồ muốn rao

Để đăng rao cùng với nội dung, Enter để mở khung chat và bấm giữ Ctrl + chuột phải vào món đồ muốn rao, hệ thống sẽ tạo ra 1 mã vật phẩm trong khung chat , bạn chỉ cần ghi nội dung sau mã vật phẩm

Last updated