🟤MÙA HÈ

Nội dung: Binh đoàn Hỏa diệm quỷ, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

  • Zen hoặc các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

  • Tiêu diệt Hỏa diệm quỷ nhận 100 MUC

Thời gian : Xuất hiện trong 5 phút

Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên tại các map

Noria (tọa độ : 149 - 132)

LostTower (tọa độ : 198 - 099)

Atlans (tọa độ : 048 - 020)

Tarkan (tọa độ: 086 - 133)

Aida (tọa độ : 190 - 184)

Kanturu (tọa độ: 092 - 160)

CHÚ Ý : Thường xuất hiện ở đầu cổng, rất dễ tìm cho các bạn

Last updated