Lệnh Trong Game

 • Lệnh Cộng Điểm Nhanh

  /addstr xxx: Cộng sức mạnh. /addagi xxx: Cộng nhanh nhẹn. /addvit xxx: Cộng sức khỏe. /addene xxx: Cộng năng lượng. /addcmd xxx: Cộng mệnh lệnh.

  Lệnh thường dùng

 • /post Nội dung: Chat toàn Server.

 • /taydiem: Tẩy điểm đã cộng.
 • /GuildWar Tên Guild: Chiến Guild.
 • /BattleSoccer Tên Guild: Thi đấu đá bóng tại Stadium (Arena).
 • /Re on (off): Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác.
 • /Move hoặc /Warp: Di chuyển đến một map (ví dụ: /move noria).
 • /taymt : tẩy điểm master
 • /xoatoi : xóa tội trong game
 • /nhiemvu : Làm nhiệm vụ nhanh

Lệnh cưới hỏi

/marry: Hỏi cưới. Chú ý: chú rể và cô dâu đứng ở đúng Tọa độ 209 14 và 210 14 (Trong nhà thờ Davias). /acceptmarry: Đồng ý cưới. /divorce: Từ chối. /tracemarry: Di chuyển đến Chồng/vợ. /forcedivorce: Ly dị.

Lệnh biểu cảm

/Dance: Nhảy Dance. Respect: Quỳ xuống cầu xin. ^_^, haha, hehe: Cười. Good, Wow: Một trong hai từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp. Rush: Tư thế tấn công. Sir: Tư thế chào đại ca. T_T: Ôm đầu đau khổ. Win: Giơ tay chiến thắng. Go go go: Tấn công. Hello: Chào. Bye bye: Tạm biệt. ; : Gãi đầu.