🟤THỎ NGỌC

Nội dung: Binh đoàn thỏ trắng, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

  • Zen hoặc các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

  • Tiêu diệt Thỏ Trắng nhận 100 MUC

Thời gian : Xuất hiện trong 5 phút

Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên ở các map

LostTower (tọa độ : 211 - 093)

Atlans (tọa độ : 022 - 041)

Tarkan (tọa độ : 089 - 150)

Aida (tọa độ : 114 - 016)

Kanturu (tọa độ : 040 - 233)

CHÚ Ý : Thường xuất hiện ở đầu cổng, rất dễ tìm cho các bạn

Last updated