🟤SANTA XMAS

Nội dung: Binh đoàn Xmas, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:

  • Zen hoặc các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )

  • Tiêu diệt ông già Noel nhận 200 MUC

Thời gian : Xuất hiện trong 5 phút

Địa điểm: Xuất hiện ngẫu nhiên tại Devias

Last updated