❤️Hệ Thống Item Khóa

Nếu bạn sử dụng các loại ngọc khóa (B - S - L - Jos) để đập vào vật phẩm thì vật phẩm đó sẽ bị khóa lại, không thể giao dịch

Có thể tạo item khóa, ngọc khóa để làm quà tặng , sự kiện, giftcode ....

Có thể sử dụng ngọc giải khóa để bỏ khóa item

Last updated