🟣BOSS RỒNG ĐỎ

BOSS RỒNG ĐỎ xuất hiện ngẫu nhiên tại Lorencia, Noria, Devias

Tiêu diệt để nhận vật phẩm quý hiếm

Bấm phím H để xem chi tiết giờ sự kiện

Last updated