🧡Nhiệm Vụ Chủng Tộc

Nhiệm vụ

Người chơi có thể kiếm thêm thưởng từ việc hoàn thành các nhiệm vụ trong game, phần thưởng có thể là vật phẩm hoặc $MUC.

Nhiệm vụ 1, 2, 3 (Master)

Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

 • Cấp độ yêu cầu: Level 150 trở lên + 3tr zen.

 • Dành cho các chủng tộc: Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ.

 • Nơi nhận nhiệm vụ: Devias NPC NỮ TU SENIBA (185, 32).

 • Phần thưởng:

  • Thưởng point *

  • Thăng cấp chủng tộc: Chiến Binh thành Kỵ Sĩ, Phù Thủy thành Pháp Sư, Tiên Nữ thành Thánh Nữ.

 • Sau khi hoàn thành nhiệm các nhân vật có thể mang cánh cấp 2.

Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn

 • Giai đoạn 1:

  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC NỮ TU SENIBA Cuốn Sách Đế Vương.

  • Nơi tìm: Lost Tower 1.

 • Giai đoạn 2:

  • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến Binh: Thanh Gươm Gãy. Phù Thủy: Linh Hồn Phù Thủy. Tiên nữ: Nước Mắt tiên nữ. Thuật sĩ: Con mắt Abyss.

 • Nơi tìm: Lost Tower 7.

Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

 • Cấp độ yêu cầu: Level 220 trở lên + đã hoàn thành nhiêm vụ 150 + 5tr zen.

 • Dành cho các chủng tộc: Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ.

 • Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Marlon xuât hiện ngẫu nhiễn tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans).

 • Phần thưởng:

  • Có thể nhận được trạng thái Hero (Anh Hùng).

  • Được phép học thêm các kỹ năng:

   • Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo) và Chém Băng.

   • Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

   • Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

Dành cho Pháp Sư và Tiên Nữ:

 • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon.

 • Nơi tìm: Tarkan.

Dành chi Kỵ Sĩ:

 • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon.

 • Nơi tìm: Tarkan.

Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)

 • Cấp độ yêu cầu:

  • Giai đoạn 1: Level 380 trở lên + 30tr zen + hoàn thành nhiệm vụ.

  • Giai đoạn 2 và 3: Level 400 + 40tr zen + hoàn thành nhiệm vụ 3 giai đoạn 1.

 • Điều kiện: Đã hoàn tât nhiệm vụ 150 và 220.

 • Dành cho các chủng tộc: Dành cho tất cả các chủng tộc.

 • Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Debin tại Crywolf (228,48) hoặc Lorencia.

 • Phần thưởng:

  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật có thể mang cánh cấp 3.

  • Thăng cấp chủng tộc:

   • Kỵ Sĩ thành Thiên Tướng.

   • Pháp Sư thành Thiên sứ.

   • Tiên Nữ thành Thánh Nữ.

   • Chúa Tể thành Thiên Vương.

   • Đấu Sĩ thành Thiên Kiếm.

  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể sử dụng bảng Master skill.

Giai đoạn 1:

 • Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin.

 • Nơi tìm:

 • Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida.

 • Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan.

 • Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus.

Giai đoạn 2:

 • Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin.

 • Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên).

Giai đoạn 3:

 • Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin.

 • Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào).

Last updated